Sunday, January 8, 2012

Kursus Kewangan Kilat

Kursus Kewangan Kilat

ianya adalah diasaskan daripada Kaedah sebenar yang digunakan oleh Perancang Kewangan Bertauliah

7 Langkah dalam Kursus Kewangan Kilat: 
Langkah 1:
Menentukan Kedudukan Kewangan sekarang

Langkah 2:
Menetapkan Matlamat Kewangan sendiri

Langkah 3:
Menyediakan Rancangan / Hala Tuju

Langkah 4:
Menyimpan semua Rekod Perbelanjaan & Pembelian

Langkah 5:
Menyediakan Belanjawan

Langkah 6:
Membaikpulih (repair) Hutang-piutang

Langkah 7:
Pemantauan setiap Langkah diatas

petikan daripada:

Pilihan Pelabur Bijak
No comments: